Jan Hendriks Tieman / Joannes Henrich Vrede (gb. Tieman / Hendrik de Vreede

 

 

22 oktober 1741 gaat ene Jan Hendriks Tieman, “van Greeven in Münsterland”, in Zoetermeer in ondertrouw. Zo is het vastgelegd in de akte.

Bij het dopen van het 1e kind, Catharina Hendrik, 1 april 1742 in Nootdorp, staat in de doopakte, vader: Hendrik Free. Dit verschijnt, behoudens bij het 4e kind (Hendrik Tuijnman), in verschillende varianten maar steeds duidelijk(er). Info: parenteel Hendrik de Vreede 

aim-vanheiningen.jimdo.nl

 

Met die informatie heb ik mij 18 januari 2012 gericht tot Dr. Stefan Schröder van het Stadsarchiv Greven, die mij dezelfde dag o.m. de volgende informatie deed toekomen.

 

Im Jahr 2002 hat das Ehepaar Herbert und Raphaela Kirschnick das Familienbuch des Kirchspiels Greven, Die Grevener Bevölkerung vor 1820" herausgegeben.

 

Ich habe im Band 1 auf Seite 602 bei der Familie Frede/Wrede folgenden Eintrag gefunden:

"Gerhard Tieman gewinnt den Hof Frede zusammen mit der Witwe Margaretha Vrede bevor diese heiraten. Sie stirbt jedoch vor der Heirat. Der Gewinn für ihn bleibt bestehen."

 

Gerhard Tieman Tieman heiratet 1718 Catharina Kreymeyer. Am 22.1.1719 wird Joannes Henrich geboren, offenbar der Sohn von Gerhard Tiemann und seiner Frau. Über sein Leben ist im Buch nichts weiter genannt. Daraus schließe ich, dass er nicht in Greven geblieben ist.

 

De onderstreepte gebeurtenis heeft plaatsgevonden rond 1730.

 

Enerzijds om zeker te zijn dat het om de juiste persoon gaat en anderzijds voor meer informatie, hebben mijn vrouw en ik 21 en 22 februari j.l. Münsterland bezocht. In Greven hebben wij via Stefan Schröder kennis genomen van het hiervoor genoemde boek van de Kirschnicks. Van alle relevante pagina’s hebben wij kopieën.

 

In Greven waren er drie Höfe met de naam Vrede / Frede / Wrede. Echter maar één waar de naam Tieman voorkomt, de kleine (lütke) Hof Frede in Greven-Dorf.

Rond 1730 wordt Gerhard Tieman de nieuwe Colon (zelfstandige boer) die de boerderij van de Stift Metelen (een klooster orde) gaat pachten. Vanaf dat moment heet hij Gerhard Vrede of Gerhard Tieman gnt Vrede).

Op de site van Brigitte Jahnke http://www.brigittejahnke.com staat hierover het volgende.

 

“in Westfalen waren immer die Namen der Höfe ausschlaggebend: wenn z.B. ein Mann mit dem Namen Schulte Colon auf dem Hof Meyer wurde, hieß er in Zukunft nur noch Meyer oder Schulte gnt. Meyer, seine Kinder hießen Meyer. Wie er in den Besitz des Hofes gekommen war (Heirat, Kauf, Erbschaft, Geschenk), war ganz unbedeutend. Diese Regelung wurde erst 1874 mit der Einführung des Standesamtswesens beendet“.

 

Op basis van het voorgaande had Jan Hendriks Tieman zich al bij zijn ondertrouw in 1741 moeten melden als Jan Hendrik Vrede.

 

Ook de volgende informatie op Brigitte’s site is interessant.

“Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verließen viele junge Männer das Tecklenburger Land, weil sie dem preußischen Militärdienst entgehen wollten. Ihre Ziele waren vor allem die Niederlande und das Gebiet des Hochstifts Osnabrück (heutiges Niedersachsen)“.

 

Gerhard Tieman trouwt 21-10-1718 in Mettingen met Catharina Kreymeyer geboren 18-09-1695 in Mettingen. Aanvankelijk was hierover scepsis bij Brigitte Jahnke. Greven was in die tijd een katholiek bolwerk, zoals Mettingen evangelisch was. De Kreyemeyer’s, die katholiek waren, werden indertijd verplicht zich als evangelisten te registreren. En zijn dan ook in de evangelische kirchenbucher van Mettingen te vinden. Die informatie komt van Helmut Börneman.

 

Gerhard en Catharina kregen 8 kinderen waar van Joannes Henrich de oudste is. Catharina overleed rond 1730.

 

Omstreeks die zelfde tijd overleed ook de toenmalige Colon van de Hof Vrede in Greven-Dorf (Wilhelm Wieleman gnt Frede).

 

De weduwe Margaretha Frede en weduwnaar Gerhard Tieman besluiten te trouwen. Voor het huwelijk overlijdt Margaretha. Gerhard Tieman wordt, ondanks dit overlijden, toch de nieuwe Colon van de Hof Vrede.

 

Gerhard trouwt 29-08-1731 met Maria Catharina Grote Havest. Zij krijgen samen eveneens 8 kinderen. 

In 1750 is Gerhard weduwnaar. Christian Henrich de 2e zoon van Gerhard en Catharina Kreymeyer, volgt Gerhard op als Colon van de Hof Vrede in Greven-Dorf.

 

Uit blz. 1821/1822 van het Kirchnick boek blijkt de herkomst van Gerhard Tieman. De vader van Gerhard, Johan Schlaus (Schleus) gnt Thieman is Colon van de Tieman Hof in Aldrup, een Bauerngemeinschaft van Greven. Hij is 30-05-1671 getrouwd met Catharina Tieman. Gerhard was het 5e van de 6 kinderen die zij kregen.

 

Het is duidelijk: Joannes Henrich Tieman = Jan Hendriks Vrede (gb. Tieman).

 

Zonder het Familienbuch des Kirchspiels Greven, Die Grevener Bevölkerung vor 1820 was die conclusie niet mogelijk geweest.

Niet alleen Stefan Schröder heeft mij geholpen. Ook Herbert Kirschnick (die van het boek), Helmut Börnemann (zie het Vorwort blz. VIII van het Kirschnick boek), Brigitte Jahnke (historikerin) en Wolfgang Berghoff van het Stadsarchiv Lengerich hebben ieder een persoonlijke bijdrage geleverd.

 

 

WIM EN CECILE DE VREEDE

28 februari 2012